1540283

Täzelikler

YLMY-TASLAMA BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERINI SYLAGLAMAK DABARASY GEÇIRILDI 05/06/2024 YLMY-TASLAMA BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERINI SYLAGLAMAK DABARASY GEÇIRILDI
Dowamy
TALYBYMYZ HALKARA BÄSLEŞIKDE ÝEŇIJI BOLDY 30/05/2024 TALYBYMYZ HALKARA BÄSLEŞIKDE ÝEŇIJI BOLDY
Dowamy
BÜTINDÜNYÄ BANKYNYŇ WEKILI OKUW SAPAGYNY GEÇDI 25/05/2024 BÜTINDÜNYÄ BANKYNYŇ WEKILI OKUW SAPAGYNY GEÇDI
Dowamy
AÇYK ÝAŞLAR SUW BÄSLEŞIGINDE ÜSTÜNLIK GAZANYLDY 20/05/2024 AÇYK ÝAŞLAR SUW BÄSLEŞIGINDE ÜSTÜNLIK GAZANYLDY
Dowamy
ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY 18/05/2024 ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY
Dowamy
YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI 17/05/2024 YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI
Dowamy

Täzelikler (RSS)


20-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 20/06/2024 20-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

«Giňdere»: hem türkmen, hem daşary ýurt bazarynda islegli izogam önümleri 20/06/2024 «Giňdere»: hem türkmen, hem daşary ýurt bazarynda islegli izogam önümleri
Dowamy

«Bagt täji» HJ önümleri sowadyjyda saklamak hyzmatyny hödürleýär 20/06/2024 «Bagt täji» HJ önümleri sowadyjyda saklamak hyzmatyny hödürleýär
Dowamy

TFÇ - 2024. Üçünji aýlawyň başlanjak wagty belli boldy 20/06/2024 TFÇ - 2024. Üçünji aýlawyň başlanjak wagty belli boldy
Dowamy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi bilen bagly ilkinji ýokary derejeli sebitleýin syýasy dialoga gatnaşdy 20/06/2024 Türkmenistan howanyň üýtgemegi bilen bagly ilkinji ýokary derejeli sebitleýin syýasy dialoga gatnaşdy
Dowamy

Türkmenistanyň Duşenbedäki ilçisi «Sughd-2024» halkara ýarmarkasyna gatnaşdy 20/06/2024 Türkmenistanyň Duşenbedäki ilçisi «Sughd-2024» halkara ýarmarkasyna gatnaşdy
Dowamy

Türkmenistan ortaça aýlyk zähmet hakynyň möçberi boýunça GDA-da öňdebaryjy ýurt boldy 20/06/2024 Türkmenistan ortaça aýlyk zähmet hakynyň möçberi boýunça GDA-da öňdebaryjy ýurt boldy
Dowamy

20-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 20/06/2024 20-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

Türkmen we Awstriýa kompaniýalary üwmeç we maýonez öndürmek boýunça hyzmatdaşlyga başladylar 20/06/2024 Türkmen we Awstriýa kompaniýalary üwmeç we maýonez öndürmek boýunça hyzmatdaşlyga başladylar
Dowamy

Gazagystanyň Prezidenti ýurduň Türkmenistandaky täze ilçisini wezipä belledi 20/06/2024 Gazagystanyň Prezidenti ýurduň Türkmenistandaky täze ilçisini wezipä belledi
Dowamy

Germaniýanyň ýygyndysy Ýewro-2024-iň pleý-off tapgyryna ýollanma alan ilkinji topar boldy 20/06/2024 Germaniýanyň ýygyndysy Ýewro-2024-iň pleý-off tapgyryna ýollanma alan ilkinji topar boldy
Dowamy

Gurtlydaky 20/06/2024 Gurtlydaky "Zyýat Hil" konditer dükany: siziň halaýan tagamlaryňyz indi täze ýerde
Dowamy

Seulda Ýun Sok Ýola we onuň maşgalasyna Türkmenistan tarapyndan sowgat berlen alabaýlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi 20/06/2024 Seulda Ýun Sok Ýola we onuň maşgalasyna Türkmenistan tarapyndan sowgat berlen alabaýlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi
Dowamy

 Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasynda söwda we maýa goýum pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy 20/06/2024 Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasynda söwda we maýa goýum pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy
Dowamy

«Dostlukly Zähmet» dermanhanasynda harytlary amatly bahadan satyn alyň 20/06/2024 «Dostlukly Zähmet» dermanhanasynda harytlary amatly bahadan satyn alyň
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm