1266399

Täzelikler

II MATEMATIKA WE FIZIKA INTERNET OLIMPIADASY GEÇIRILDI 20/04/2024 II MATEMATIKA WE FIZIKA INTERNET OLIMPIADASY GEÇIRILDI
Dowamy
MUZEÝE GEZELENÇ GURALDY 13/04/2024 MUZEÝE GEZELENÇ GURALDY
Dowamy
BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNÜNE BAGYŞLANDY 06/04/2024 BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNÜNE BAGYŞLANDY
Dowamy
GARAGUMDA DOWARLARY SAKLAMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY HAKYNDA OKUW SAPAGY GURALDY 02/04/2024 GARAGUMDA DOWARLARY SAKLAMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY HAKYNDA OKUW SAPAGY GURALDY
Dowamy
«MATERIALLARYŇ GARŞYLYGY» DERSINDEN ONLAÝN OKUW-USULY SAPAGY GEÇIRILDI 01/04/2024 «MATERIALLARYŇ GARŞYLYGY» DERSINDEN ONLAÝN OKUW-USULY SAPAGY GEÇIRILDI
Dowamy
UNIWERSITETIMIZDE «AÇYK GAPYLAR» GÜNI 30/03/2024 UNIWERSITETIMIZDE «AÇYK GAPYLAR» GÜNI
Dowamy

Täzelikler (RSS)


BSGG täze ählumumy pandemiýa barada duýdurdy 20/04/2024 BSGG täze ählumumy pandemiýa barada duýdurdy
Dowamy

Pars edebiýatynyň dünýä meşhur wekili Saady Şiraza bagyşlanan çäre geçirildi 20/04/2024 Pars edebiýatynyň dünýä meşhur wekili Saady Şiraza bagyşlanan çäre geçirildi
Dowamy

Baýba Braže Latwiýanyň DIM-niň täze ýolbaşçysy boldy 20/04/2024 Baýba Braže Latwiýanyň DIM-niň täze ýolbaşçysy boldy
Dowamy

Balkan welaýatynda Aragatnaşyk merkeziniň edara binasy gurlar 20/04/2024 Balkan welaýatynda Aragatnaşyk merkeziniň edara binasy gurlar
Dowamy

Aşgabatda kitap şüweleňi geçirilýär 20/04/2024 Aşgabatda kitap şüweleňi geçirilýär
Dowamy

Dünýäde iň garry orangutan 63 ýaşyny belledi 20/04/2024 Dünýäde iň garry orangutan 63 ýaşyny belledi
Dowamy

Türkmenistan halyçylyk kärhanalarynyň işini kämilleşdirýär 20/04/2024 Türkmenistan halyçylyk kärhanalarynyň işini kämilleşdirýär
Dowamy

ABŞ-da bahasy 2,5 milliard dollar bolan robot-gumanoid döredildi 20/04/2024 ABŞ-da bahasy 2,5 milliard dollar bolan robot-gumanoid döredildi
Dowamy

Putin we Aliýew 22-nji aprelde Moskwada gepleşikleri geçirer 20/04/2024 Putin we Aliýew 22-nji aprelde Moskwada gepleşikleri geçirer
Dowamy

Türkmenistan «Kawasaki» kompaniýasy bilen «Marykarbamid» zawodynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmakda hyzmatdaşlyk eder 20/04/2024 Türkmenistan «Kawasaki» kompaniýasy bilen «Marykarbamid» zawodynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmakda hyzmatdaşlyk eder
Dowamy

Türkmenistan suwuklandyrylan gaz bilen üpjün etmek boýunça desgalary döwrebaplaşdyrýar 20/04/2024 Türkmenistan suwuklandyrylan gaz bilen üpjün etmek boýunça desgalary döwrebaplaşdyrýar
Dowamy

Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň medeni mirasyny wagyz etmek, dünýä ýaýmak boýunça kanunlaryň taslamalary taýýarlanýar 20/04/2024 Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň medeni mirasyny wagyz etmek, dünýä ýaýmak boýunça kanunlaryň taslamalary taýýarlanýar
Dowamy

DÝHG-niň 38-nji mejlisiniň jemleri boýunça Aşgabat Jarnamasy kabul edildi 20/04/2024 DÝHG-niň 38-nji mejlisiniň jemleri boýunça Aşgabat Jarnamasy kabul edildi
Dowamy

Türkmenistanda talyp ýaşlaryň halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi 20/04/2024 Türkmenistanda talyp ýaşlaryň halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi
Dowamy

Prezident 1941 --- 1945-nji ýyllaryň uruş we zähmet weteranlaryna gymmat bahaly sowgatlary gowşurmagy tabşyrdy 20/04/2024 Prezident 1941 --- 1945-nji ýyllaryň uruş we zähmet weteranlaryna gymmat bahaly sowgatlary gowşurmagy tabşyrdy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm