1540458

Täzelikler

YLMY-TASLAMA BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERINI SYLAGLAMAK DABARASY GEÇIRILDI 05/06/2024 YLMY-TASLAMA BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERINI SYLAGLAMAK DABARASY GEÇIRILDI
Dowamy
TALYBYMYZ HALKARA BÄSLEŞIKDE ÝEŇIJI BOLDY 30/05/2024 TALYBYMYZ HALKARA BÄSLEŞIKDE ÝEŇIJI BOLDY
Dowamy
BÜTINDÜNYÄ BANKYNYŇ WEKILI OKUW SAPAGYNY GEÇDI 25/05/2024 BÜTINDÜNYÄ BANKYNYŇ WEKILI OKUW SAPAGYNY GEÇDI
Dowamy
AÇYK ÝAŞLAR SUW BÄSLEŞIGINDE ÜSTÜNLIK GAZANYLDY 20/05/2024 AÇYK ÝAŞLAR SUW BÄSLEŞIGINDE ÜSTÜNLIK GAZANYLDY
Dowamy
ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY 18/05/2024 ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY
Dowamy
YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI 17/05/2024 YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Watan habarlary | 20.06.2024 20/06/2024 Watan habarlary | 20.06.2024
Dowamy

20/06/2024 "Zehin bäsleşiginde" bank ulgamynyň işgärleri bäsleşdiler
Dowamy

Türkmenistanda Bolgariýanyň täze ilçisi işe başlady 20/06/2024 Türkmenistanda Bolgariýanyň täze ilçisi işe başlady
Dowamy

Türkmenistanyň Mejlisinde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokary palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi 20/06/2024 Türkmenistanyň Mejlisinde Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokary palatasynyň Başlygy bilen duşuşyk geçirildi
Dowamy

20-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 20/06/2024 20-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

«Giňdere»: hem türkmen, hem daşary ýurt bazarynda islegli izogam önümleri 20/06/2024 «Giňdere»: hem türkmen, hem daşary ýurt bazarynda islegli izogam önümleri
Dowamy

«Bagt täji» HJ önümleri sowadyjyda saklamak hyzmatyny hödürleýär 20/06/2024 «Bagt täji» HJ önümleri sowadyjyda saklamak hyzmatyny hödürleýär
Dowamy

TFÇ - 2024. Üçünji aýlawyň başlanjak wagty belli boldy 20/06/2024 TFÇ - 2024. Üçünji aýlawyň başlanjak wagty belli boldy
Dowamy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi bilen bagly ilkinji ýokary derejeli sebitleýin syýasy dialoga gatnaşdy 20/06/2024 Türkmenistan howanyň üýtgemegi bilen bagly ilkinji ýokary derejeli sebitleýin syýasy dialoga gatnaşdy
Dowamy

Türkmenistanyň Duşenbedäki ilçisi «Sughd-2024» halkara ýarmarkasyna gatnaşdy 20/06/2024 Türkmenistanyň Duşenbedäki ilçisi «Sughd-2024» halkara ýarmarkasyna gatnaşdy
Dowamy

Türkmenistan ortaça aýlyk zähmet hakynyň möçberi boýunça GDA-da öňdebaryjy ýurt boldy 20/06/2024 Türkmenistan ortaça aýlyk zähmet hakynyň möçberi boýunça GDA-da öňdebaryjy ýurt boldy
Dowamy

20-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 20/06/2024 20-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

Türkmen we Awstriýa kompaniýalary üwmeç we maýonez öndürmek boýunça hyzmatdaşlyga başladylar 20/06/2024 Türkmen we Awstriýa kompaniýalary üwmeç we maýonez öndürmek boýunça hyzmatdaşlyga başladylar
Dowamy

Gazagystanyň Prezidenti ýurduň Türkmenistandaky täze ilçisini wezipä belledi 20/06/2024 Gazagystanyň Prezidenti ýurduň Türkmenistandaky täze ilçisini wezipä belledi
Dowamy

Germaniýanyň ýygyndysy Ýewro-2024-iň pleý-off tapgyryna ýollanma alan ilkinji topar boldy 20/06/2024 Germaniýanyň ýygyndysy Ýewro-2024-iň pleý-off tapgyryna ýollanma alan ilkinji topar boldy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm