1023917

News

THE PRIDE OF A STRONG STATE 24/02/2024 THE PRIDE OF A STRONG STATE
Read more
JOYFUL YOUTH OF OUR ARKADAG HERO SERDAR IS THE SUPPORT OF POWERFUL COUNTRY 20/02/2024 JOYFUL YOUTH OF OUR ARKADAG HERO SERDAR IS THE SUPPORT OF POWERFUL COUNTRY
Read more
 OPINIONS ON AGRICULTURAL BUSINESS OPPORTUNITIES WERE SHARED 12/02/2024 OPINIONS ON AGRICULTURAL BUSINESS OPPORTUNITIES WERE SHARED
Read more
THE INFORTMATICS OLYMPIAD HAS BEEN HELD AMONG STUDENTS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS OF OUR COUNTRY 07/02/2024 THE INFORTMATICS OLYMPIAD HAS BEEN HELD AMONG STUDENTS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS OF OUR COUNTRY
Read more
THE PRESENTATION CEREMONY OF THE BOOK OF OUR HONORABLE PRESIDENT «YOUTH IS THE SUPPORT OF THE MOTHERLAND» 23/01/2024 THE PRESENTATION CEREMONY OF THE BOOK OF OUR HONORABLE PRESIDENT «YOUTH IS THE SUPPORT OF THE MOTHERLAND»
Read more
CONFERENCE ON REGARDING THE ATTACHMENT OF UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING AGENCY CERTIFICATION 02/01/2024 CONFERENCE ON REGARDING THE ATTACHMENT OF UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING AGENCY CERTIFICATION
Read more

News (RSS)


SUEZ fransuz kompaniýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär 02/03/2024 SUEZ fransuz kompaniýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär
Read more

Türk Lideri Magtymguly Pyragynyň ýubileý çärelerine çagyryldy 02/03/2024 Türk Lideri Magtymguly Pyragynyň ýubileý çärelerine çagyryldy
Read more

Sumgaýtda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çäre geçirildi 02/03/2024 Sumgaýtda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çäre geçirildi
Read more

2024-nji ýylda Türkiýede okamaga isleg bildirýän dalaşgärleriň anketalary kabul edilip başlandy 02/03/2024 2024-nji ýylda Türkiýede okamaga isleg bildirýän dalaşgärleriň anketalary kabul edilip başlandy
Read more

 Buharestde okaýan türkmen talyplary bilen duşuşyk geçirildi 02/03/2024 Buharestde okaýan türkmen talyplary bilen duşuşyk geçirildi
Read more

Gurbanguly Berdimuhamedow: Häzirki çylşyrymly döwürde Türkmenistanyň garaýşy berk we aýdyňdyr 02/03/2024 Gurbanguly Berdimuhamedow: Häzirki çylşyrymly döwürde Türkmenistanyň garaýşy berk we aýdyňdyr
Read more

2-nji martda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 02/03/2024 2-nji martda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Read more

«Aşgabat» gipermarketi: ýylyň bütin dowamynda ter gök-bakja we miwe önümleri 02/03/2024 «Aşgabat» gipermarketi: ýylyň bütin dowamynda ter gök-bakja we miwe önümleri
Read more

Ömri uzaldýan azyk önümleri agzaldy 02/03/2024 Ömri uzaldýan azyk önümleri agzaldy
Read more

Gazagystan ýeke-täk wagt ölçegine geçdi 02/03/2024 Gazagystan ýeke-täk wagt ölçegine geçdi
Read more

NG Kutahya dükany: ygtybarly pol we diwar örtükleri 02/03/2024 NG Kutahya dükany: ygtybarly pol we diwar örtükleri
Read more

Aleksandr Stubb Finlýandiýanyň Prezidenti wezipesine girişdi 02/03/2024 Aleksandr Stubb Finlýandiýanyň Prezidenti wezipesine girişdi
Read more

Türkmenistanda Ermenistanyň medeniýet günleriniň geçirilmegi maslahatlaşyldy 02/03/2024 Türkmenistanda Ermenistanyň medeniýet günleriniň geçirilmegi maslahatlaşyldy
Read more

EuroHome TM: siziň öýüňiz üçin ýewropa hili 02/03/2024 EuroHome TM: siziň öýüňiz üçin ýewropa hili
Read more

2024-nji ýylyň iki aýynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 % boldy 02/03/2024 2024-nji ýylyň iki aýynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 % boldy
Read more
0
0
0
0

Recently added articles

Adress:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Tel. numbers:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm