1418380

Täzelikler

ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY 18/05/2024 ÇÖREK ÖNÜMLERI WE TEHNOLOGIÝASY BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY
Dowamy
YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI 17/05/2024 YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE INNOWASIÝALARYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI
Dowamy
ÝURDUMYZDA KOFE ÖNÜMÇILIGI HAKYNDA ÇYKYŞLAR DIŇLENDI 15/05/2024 ÝURDUMYZDA KOFE ÖNÜMÇILIGI HAKYNDA ÇYKYŞLAR DIŇLENDI
Dowamy
DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRMEK WE GAÝTADAN IŞLEMEK BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY 13/05/2024 DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRMEK WE GAÝTADAN IŞLEMEK BOÝUNÇA PIKIR ALŞYLDY
Dowamy
GAZAGYSTAN-NEMES UNIWERSITETINIŇ HALKARA INTERNET OLIMPIADASYNDA ÜSTÜNLIK GAZANYLDY 11/05/2024 GAZAGYSTAN-NEMES UNIWERSITETINIŇ HALKARA INTERNET OLIMPIADASYNDA ÜSTÜNLIK GAZANYLDY
Dowamy
UNIWERSITETIMIZIŇ TALYBY «UNIWERSAL SÖWEŞ» BOÝUNÇA DÜNÝÄ KUBOGYNDA ÜSTÜNLIK GAZANDY 04/05/2024 UNIWERSITETIMIZIŇ TALYBY «UNIWERSAL SÖWEŞ» BOÝUNÇA DÜNÝÄ KUBOGYNDA ÜSTÜNLIK GAZANDY
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Köpugurly sergi Aşgabadyň üstünliklerini görkezýär we halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar 25/05/2024 Köpugurly sergi Aşgabadyň üstünliklerini görkezýär we halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar
Dowamy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Azerbaýjanyň Prezidentine hat ýollady 25/05/2024 Türkmen halkynyň Milli Lideri Azerbaýjanyň Prezidentine hat ýollady
Dowamy

Aşgabadyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda 136 sany täze ýaşaýyş jaýy ulanmaga berildi 25/05/2024 Aşgabadyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda 136 sany täze ýaşaýyş jaýy ulanmaga berildi
Dowamy

Aşgabatda  «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergi geçirildi 25/05/2024 Aşgabatda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergi geçirildi
Dowamy

Türkmen-Awtsriýa geňeşiniň başlygy Neda Berger bilen söhbetdeşlik  25/05/2024 Türkmen-Awtsriýa geňeşiniň başlygy Neda Berger bilen söhbetdeşlik
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady 25/05/2024 Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady
Dowamy

Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň güni bellenilýär 25/05/2024 Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň güni bellenilýär
Dowamy

25-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 25/05/2024 25-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Gazagystanyň üç sebitine çekirtge hüjümi howp salýar 25/05/2024 Gazagystanyň üç sebitine çekirtge hüjümi howp salýar
Dowamy

Iň tejribeli hünärmenler alakalara garşy göreşmek üçin Nýu-Ýorka ýygnanar 25/05/2024 Iň tejribeli hünärmenler alakalara garşy göreşmek üçin Nýu-Ýorka ýygnanar
Dowamy

ABŞ-da 700-den gowrak Kaýl atlylar dünýä rekordyny goýup bilmedi 25/05/2024 ABŞ-da 700-den gowrak Kaýl atlylar dünýä rekordyny goýup bilmedi
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti we  Gazagystanyň Premýer-ministri ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleriniň giň toplumyny maslahatlaşdylar 25/05/2024 Türkmenistanyň Prezidenti we Gazagystanyň Premýer-ministri ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleriniň giň toplumyny maslahatlaşdylar
Dowamy

Russiýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dürli ugurlar boýunça ilerletmegi maksat edinýär 25/05/2024 Russiýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dürli ugurlar boýunça ilerletmegi maksat edinýär
Dowamy

Aşgabatdaky täze «Telwas» koworking merkezi — üstünlikleriň we täze mümkinçilikleriň açary 25/05/2024 Aşgabatdaky täze «Telwas» koworking merkezi — üstünlikleriň we täze mümkinçilikleriň açary
Dowamy

Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşdy 25/05/2024 Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşdy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm