380834

Täzelikler

GÖWÜNLERI GALKYNDYRAN BAÝRAMÇYLYK DABARASY 23/09/2023 GÖWÜNLERI GALKYNDYRAN BAÝRAMÇYLYK DABARASY
Dowamy
DAMJALAÝYN SUWARYŞ BARADA GEÇIRILEN YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY 22/09/2023 DAMJALAÝYN SUWARYŞ BARADA GEÇIRILEN YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY
Dowamy
Olimpiadalaryň netijeleri 22/09/2023 Olimpiadalaryň netijeleri
Dowamy
ARKADAG SERDARLY, SAGDYN BEDENLI ÝAŞLAR 18/09/2023 ARKADAG SERDARLY, SAGDYN BEDENLI ÝAŞLAR
Dowamy
TALYP ÝAŞLARYMYZYŇ DÖREDIJILIK ÜSTÜNLIKLERI 16/09/2023 TALYP ÝAŞLARYMYZYŇ DÖREDIJILIK ÜSTÜNLIKLERI
Dowamy
SAFLOR DERMANLYK WE ÝAG ÖSÜMLIGI HAKYNDA  YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI 15/09/2023 SAFLOR DERMANLYK WE ÝAG ÖSÜMLIGI HAKYNDA YLMY-TEJRIBE DUŞUŞYGY GEÇIRILDI
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistan «Bolşaýa Aziýa» teleýaýlymy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär 25/09/2023 Türkmenistan «Bolşaýa Aziýa» teleýaýlymy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär
Dowamy

Gyrgyzystanda döwlet diliniň güni bellendi 25/09/2023 Gyrgyzystanda döwlet diliniň güni bellendi
Dowamy

Owganystan Türkmenistan bilen serhetde täze serhet geçelgesini gurmagy meýilleşdirýär 25/09/2023 Owganystan Türkmenistan bilen serhetde täze serhet geçelgesini gurmagy meýilleşdirýär
Dowamy

Türkmenistanyň wekilleri Duşanbe şäherinde geçiriljek Halkara gurjak teatrlary festiwalyna gatnaşarlar 25/09/2023 Türkmenistanyň wekilleri Duşanbe şäherinde geçiriljek Halkara gurjak teatrlary festiwalyna gatnaşarlar
Dowamy

Gymmat nebit ösýän ýurtlara howp salýar 25/09/2023 Gymmat nebit ösýän ýurtlara howp salýar
Dowamy

18 adam Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy adyna mynasyp boldy 25/09/2023 18 adam Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy adyna mynasyp boldy
Dowamy

Keniýanyň goraghanasynydaky žiraflaryň 25-sine GPS nawigator dakyldy 25/09/2023 Keniýanyň goraghanasynydaky žiraflaryň 25-sine GPS nawigator dakyldy
Dowamy

Türkmen zenanlarynyň birnäçesi Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy 25/09/2023 Türkmen zenanlarynyň birnäçesi Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy
Dowamy

Aşgabatda Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy, Arkadagda çagalar seýilgähiniň gurluşygyna girişildi we beýleki habarlar 25/09/2023 Aşgabatda Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy, Arkadagda çagalar seýilgähiniň gurluşygyna girişildi we beýleki habarlar
Dowamy

Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça ýygyndy topary Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlaryna ýeňiş bilen başlady 25/09/2023 Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça ýygyndy topary Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlaryna ýeňiş bilen başlady
Dowamy

Ýapon alymlary towuk diliniň terjimeçisini döretdiler 25/09/2023 Ýapon alymlary towuk diliniň terjimeçisini döretdiler
Dowamy

Aşgabatda halkara mediaforum geçiriler 25/09/2023 Aşgabatda halkara mediaforum geçiriler
Dowamy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlaryň sanawy 25/09/2023 Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlaryň sanawy
Dowamy

Türkmen kikboksçylary Özbegistanyň açyk çempionatynda 19 medal gazandylar 25/09/2023 Türkmen kikboksçylary Özbegistanyň açyk çempionatynda 19 medal gazandylar
Dowamy

Türkmen türgenleri Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda girişdiler 25/09/2023 Türkmen türgenleri Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda girişdiler
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm