545332

Täzelikler

ÝAŞLAR BAÝRAGYNA MYNASYP BOLAN ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLARYMYZY GUTLAÝARYS! 25/11/2023 ÝAŞLAR BAÝRAGYNA MYNASYP BOLAN ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLARYMYZY GUTLAÝARYS!
Dowamy
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINE BAGYŞLANAN EDEBI-SAZLY DABARA GURALDY 25/11/2023 MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINE BAGYŞLANAN EDEBI-SAZLY DABARA GURALDY
Dowamy
KÖMELEKÇILIK BOÝUNÇA TEJRIBE ALŞYLDY 23/11/2023 KÖMELEKÇILIK BOÝUNÇA TEJRIBE ALŞYLDY
Dowamy
ARKADAG ŞÄHERINDE TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ BINALAR TOPLUMY GURLAR 19/11/2023 ARKADAG ŞÄHERINDE TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ BINALAR TOPLUMY GURLAR
Dowamy
HASYL TOÝY ULY RUHUBELENTLIGE BESLENDI 16/11/2023 HASYL TOÝY ULY RUHUBELENTLIGE BESLENDI
Dowamy
POLŞADA GEÇIRILEN HALKARA MATEMATIKA  OLIMPIADASYNDA ÜSTÜNLIKLER GAZANYLDY 15/11/2023 POLŞADA GEÇIRILEN HALKARA MATEMATIKA OLIMPIADASYNDA ÜSTÜNLIKLER GAZANYLDY
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Alymlar: internet adamyň aňyna zyýan ýetirmeýär 30/11/2023 Alymlar: internet adamyň aňyna zyýan ýetirmeýär
Dowamy

Moskalkowa GDA-nyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň başlyklygyna saýlandy 30/11/2023 Moskalkowa GDA-nyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň başlyklygyna saýlandy
Dowamy

Günüň habarlary | 30-njy noýabr 30/11/2023 Günüň habarlary | 30-njy noýabr
Dowamy

«Arassa Nusga» kompaniýasy täze saýt döretmek hyzmatyna 50% arzanladyş hödürleýär 30/11/2023 «Arassa Nusga» kompaniýasy täze saýt döretmek hyzmatyna 50% arzanladyş hödürleýär
Dowamy

Belarussiýada baýlyga salgyt girizildi 30/11/2023 Belarussiýada baýlyga salgyt girizildi
Dowamy

Lebaply şalyçylar 47732 tonnadan gowrak hasyl ýygnadylar 30/11/2023 Lebaply şalyçylar 47732 tonnadan gowrak hasyl ýygnadylar
Dowamy

Hytaýly ene gyzynyň durmuşa çykmaýandygy üçin hassahana düşdi 30/11/2023 Hytaýly ene gyzynyň durmuşa çykmaýandygy üçin hassahana düşdi
Dowamy

Gyrgyzystanyň döwlet Baýdagyny üýtgetmek barada kanun taslamasy kabul edildi 30/11/2023 Gyrgyzystanyň döwlet Baýdagyny üýtgetmek barada kanun taslamasy kabul edildi
Dowamy

Änew şäherindäki «Ilatly» restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryna garaşýar 30/11/2023 Änew şäherindäki «Ilatly» restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryna garaşýar
Dowamy

Türkmenabat pamyk egriji fabrigi nah ýüplükleriň 695 tonnasyny eksport etdi 30/11/2023 Türkmenabat pamyk egriji fabrigi nah ýüplükleriň 695 tonnasyny eksport etdi
Dowamy

«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginde 43 müň tonnadan gowrak un taýýarlandy 30/11/2023 «Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginde 43 müň tonnadan gowrak un taýýarlandy
Dowamy

Ýewropany güýçli gar we aýazly howa basdy 30/11/2023 Ýewropany güýçli gar we aýazly howa basdy
Dowamy

Türkmenistan we Gazagystan Hytaýdan Eýrana uzaýan ulag geçelgesini ösdürer 30/11/2023 Türkmenistan we Gazagystan Hytaýdan Eýrana uzaýan ulag geçelgesini ösdürer
Dowamy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy azerbaýjanly kärdeşi bilen duşuşdy 30/11/2023 Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy azerbaýjanly kärdeşi bilen duşuşdy
Dowamy

Türkmenistanda temmäki önümlerine salynýan goşmaça tölegleriň möçberi üýtgedildi, Aşgabat bilen Pekin ulag we ylmy-tehniki ulgamlarda hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar, Russiýanyň kofe dükany Türkmenistanda sarp edijileriň islegini öwrenýär we beýleki habarlar 30/11/2023 Türkmenistanda temmäki önümlerine salynýan goşmaça tölegleriň möçberi üýtgedildi, Aşgabat bilen Pekin ulag we ylmy-tehniki ulgamlarda hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar, Russiýanyň kofe dükany Türkmenistanda sarp edijileriň islegini öwrenýär we beýleki habarlar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm